W uzdrowisku prowadzone jest leczenie w następujących kierunkach: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby układu nerwowego, otyłość, osteoporoza, choroby kobiece.

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane złoża naturalnych surowców: torfu leczniczego – borowiny, wód leczniczych: chlorkowo-sodowych, jodkowych o ogólnej mineralizacji 7,5%.

Uzdrowisko posiada 8 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

  • Szpital Uzdrowiskowy „Gryf” (Kaiserbad), ul. Solankowa 8, zarządzany przez spółkę Uzdrowisko Połczyn, zbudowany 1894-1896; do lat 70. XX największy obiekt sanatoryjny w Polsce, w okresie 1945-1947 w administracji Armii Czerwonej
  • Szpital Uzdrowiskowy „Borkowo” (Kurhaus Luisenbad, Heim Pommern), ul. Sobieskiego 13, zarządzany przez spółkę Uzdrowisko Połczyn, zbud. w 1822
  • Szpital Uzdrowiskowy „Podhale” (Polzin Kurhaus), ul. Solankowa 6, zarządzany przez spółkę Uzdrowisko Połczyn, zbud. w latach 1894-1896, w okresie 1945-1947 w administracji Armii Czerwonej
  • Sanatorium Uzdrowiskowe „Irena” (Marienbad), ul. Zdrojowa 5, zarządzane przez spółkę Uzdrowisko Połczyn, zbud. w 1854
  • „Leo SPA” (Kurhaus Johannisbad, Lechia, Leo Karli), ul. Parkowa 1, zarządzane przez spółkę Leo Karli, zbud. w 1917
  • Sanatorium „Marta” (Kurhaus Raffael), ul. Zdrojowa 1/2, zarządzane przez Fundację Porozumienie
  • Sanatorium „Hopferówka”, ul. Solankowa 8b, zbud. w 1926
Kategorie
  • Brak kategorii