Uzdrowisko Cieplice Zdrój

Uzdrowisko Cieplice - fot. www.cieplice.pl

fot. www.cieplice.pl

W czasach nowożytnych osada stała się znana na Śląsku i poza nim dzięki występującym tu wodom leczniczym, osiągającym temperaturę do 86 stopni Celsjusza (najwyższa w Polsce).

W Uzdrowisku Cieplice prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza, choroby nerek i dróg moczowych, choroby oka i przydatków oka. Uzdrowisko oferuje także leczenie okładami borowinowymi.

Swoistą terapią są także spacery po okolicy i udział w bogatym życiu kulturalnym cieplickiego kurortu. Na terenie uzdrowiska znajdują się: 4 szpitale uzdrowiskowe, 6 sanatoriów, 2 zakłady przyrodolecznicze, przychodnia uzdrowiskowa.

Występujące w Cieplicach źródła to:

  • słabozmineralizowane — mineralizacja <1000 mg/dm³
  • termalne — temperatura wody w ujęciach płytkich dochodzi do 37 °C, głębokich – 65 °C, a na głębokościach poniżej 1500 m dochodzi do 87 °C
  • fluorkowo-krzemowej — zawartość fluoru – 2…12 mg/dm³, kwasu metakrzemowego – <135 mg/dm³

Ujęcia

  • Marysieńka – nr 1, wydajność 0,5 m³/h
  • Sobieski – nr 2, wydajność 0,04 m³/h
  • Nowe – nr 4, wydajność 1 m³/h
  • Cieplice-2 – odwiert głęboki (661 m) – wydajność 10 m³/h
  • Cieplice-1 – nieeksploatowane, odwiert bardzo głęboki 2002,5 m, wydajność 45 m³/h; planowana budowa kompleksu basenów termalnych lub wykorzystanie geotermalne

Do tutejszych wód leczniczych zjeżdżało wielu znanych ludzi, m.in.: John Quincy Adams (późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych), Johann Wolfgang von Goethe, królowa polska Marysieńka, księżna Izabela Czartoryska, książę Stanisław Poniatowski (bratanek króla), poeta Wincenty Pol. Popularność Cieplic wśród Polaków spowodowała, że zachodnią część Cieplic (na lewym brzegu Kamiennej) nazywano jeszcze w XIX wieku Polnische Seite, czyli Polską Stroną.

Więcej o Uzdrowisku w Cieplicach na stronie www.cieplice.pl/atrakcje/25/uzdrowisko_cieplice

Kategorie
  • Brak kategorii