Uzdrowiska w Polsce

Uzdrowiskiem możemy nazwać miejscowość która dysponuje naturalnymi czynnikami leczniczymi np. wody mineralne, borowiny czy właściwościami klimatu. Ważne też aby miejscowość uzdrowiskowa była pełna walorów przyrodniczych. Wody mineralne służą do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, a właściwości klimatyczne stosowane są w klimatoterapii.

W Polsce za uzdrowiska jest uznanych 44 miejscowości. Nad uzdrowiskami pieczę ma Minister Zdrowia. Istnieje wiele warunków aby miejscowość mogła stać się uzdrowiskiem. Najważniejsze dla uzdrowiska są lecznicze warunki naturalne niezbędne do prowadzenia lecznictwa takie jak właściwości lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych, gazów i peloidów (borowin), leczniczy wpływ morza oraz inne czynniki biofizyczne środowiska, wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka.  Na terenie miejscowości muszą być zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Oczywiście muszą być spełnione wymagania w stosunku do środowiska, określone w przepisach o ochronie środowiska. Ważne jest też aby całe otoczenie miejscowości miało odpowiednią infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego, usuwania odpadów.

Uzdrowiska w Polsce podzielone zostały na uzdrowiska nizinne, nadmorskie, podgórskie i górskie. Specyficznym uzdrowiskiem jest Kopalnia Soli w Wieliczce.

Uzdrowiska nizinne

Uzdrowiska nadmorskie

Uzdrowiska podgórskie

Uzdrowiska górskie

Uzdrowiska w Polsce Mapa

Kategorie
  • Brak kategorii